GRÖNA KVISTEN

Det naturliga miljövalet

För en hållbar utveckling av rengöringsprodukter

Valet av rengöringsmedel spelar stor roll då skillnaden på miljöbelastningen är stor hos olika varumärken och produkter. Gröna Kvisten ställer höga krav med bland annat få transportled med lågt CO2-utsläpp och att medlet har ett högt koncentrat för minskad miljöpåverkan. 

En miljömärkning för den skandinaviska miljön

Minimal miljöpåverkan för hållbar framtid

Produktion inom Skandinavien

Högt koncentrat för minskat spill

Få transportled med lågt CO2-utsläpp